Skip to main content

Schijndel als klaslokaal

By 4 juli 2022april 17th, 2023Nieuws

Mooi Schijndel: Schijndel als klaslokaal

Het onderwijs van de toekomst

Je leest het de laatste tijd overal: het personeelstekort neemt steeds verder toe. Zo kan het zomaar gebeuren dat je langer moet wachten op een huisschilder, een drankje op het terras, een plek in de kinderopvang of een nieuwe heup. Ook in Schijndel ervaren we op verschillende vlakken krapte op de arbeidsmarkt. Gelukkig zijn er mensen die volop bezig zijn met het opleiden van de medewerkers van de toekomst: onderwijs, ondernemers en andere organisaties slaan daarbij steeds vaker de handen ineen. “Het liefst zien we heel Schijndel als klaslokaal.”

Aan tafel zitten Harm Deiman, sectordirecteur VMBO en Praktijkonderwijs bij Elde College, Annemieke Pepping, directeur van SKOPOS (de stichting voor het basisonderwijs in Schijndel), Tessa van Zadelhoff, projectleider bij Let’s Play en Berry van der Velden, voorzitter van ondernemersvereniging ONS. Hun visie op het onderwijs is duidelijk: de leerlingen van nu zijn de medewerkers die in de toekomst onmisbaar zullen zijn voor de Schijndelse gemeenschap.

Van koekenpan tot 3D-printer

“Het opleiden van de medewerkers van de toekomst begint al bij ons, in het basisonderwijs”, zegt Annemieke Pepping. “Met het prikkelen en verwonderen van kinderen, en hen laten ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.” Van belang daarbij is niet alleen een rijke leeromgeving te creëren binnen onderwijsinstellingen, maar juist ook daarbuiten. “Het is voor leerlingen van wezenlijk belang dat ze zien waaróm ze leren wat ze leren”, zegt Harm Deiman. “Met een reële werksituatie, zoals die voorkomt in de praktijk, creëren we context bij de lesstof.” “Dat doen we bij Let’s Play ook”, vult Tessa van Zadelhoff aan. “Ook wij creëren een rijke leeromgeving; een omgeving waarin kinderen liefst zoveel mogelijk ervaringen op kunnen doen. Zo hebben we een poster ontwikkeld met een aantal gereedschappen erop, waarvan wij vinden dat kinderen er vóór hun 15e jaar mee in aanraking moeten komen. Van schroevendraaier tot koekenpan en 3D-printer. In samenwerking met het Elde College bieden we de ervaring met deze gereedschappen aan Schijndelse leerlingen aan.”

Voor wie Let’s Play niet kent: Let’s Play is een inspirerende en prikkelende plek, waar kinderen de kans krijgen bekende en onbekende talenten bij zichzelf en elkaar te ontdekken en ontwikkelen. Het is een samenwerkingsverband tussen SKOPOS, leerkrachten, directies en het bedrijfsleven in Schijndel. Leerlingen van de Schijndelse scholen kunnen naar Let’s Play komen, maar er kan ook voor gekozen worden om Let’s Play naar de school te halen in de vorm van lespakketten en/of workshops.

Nieuwe onderwijsvormen

Let’s Play is echter maar één van de manieren waarop het onderwijs en het bedrijfsleven samenwerken. “Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen”, vertelt Harm Deiman. “Waar je voorheen onderwijs op school had en stages, heb je tegenwoordig ook tussenvormen, zoals ‘werkplek-leren’. Dat is onderwijs, mét een docent die dat onderwijs geeft, binnen een organisatie. Zo gaan leerlingen vanuit onze opleidingen Zorg en Welzijn naar Barbara om daar te kijken hoe een zorgrobot in de praktijk ingezet kan worden. Of we gaan naar een zorgboerderij, waar behalve zorg ook vele andere facetten spelen. Dat maakt zo’n leeromgeving véél rijker. Ook gaan wij bij het Elde College graag actief aan de slag met challenges vanuit het bedrijfsleven. Niet leren met een boek, maar op basis van een reële vraag uit de praktijk. Deze zogenaamde ‘contextrijke leeromgeving’ is van belang voor álle leerlingen binnen onze school. Hier geven we nu steeds meer invulling aan, bijvoorbeeld door de inzet van onze ondernemersklas voor havo-leerlingen en mogelijk ook een praktische havo in de toekomst.” “Ook bedrijfsbezoeken vanuit zowel het basis- als voortgezet onderwijs zijn voorbeelden van nieuwe vormen van onderwijs en de manier waarop de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt vormgegeven”, haakt Berry van der Velden daarop in.

Sterke samenleving

Deze samenwerking is in alle opzichten essentieel. “Het liefst zien wij Schijndel als één groot klaslokaal”, vervolgt Van der Velden. “Als bedrijfsleven kampen we met een personeelstekort; in het onderwijs vinden we de medewerkers van de toekomst. Door nauw samen te werken versterk je elkaar. Dat raakt bovendien aan onze hele Schijndelse gemeenschap. Als ONS hebben we het doel om Schijndel leefbaar te houden. Wonen, werken, leren, recreëren… het hangt allemaal samen. Dan is een goede cohesie van groot belang. Dat geeft een sterke samenleving.” Annemieke Pepping vult aan: “Alle aspecten van de leefomgeving worden daarbij wat mij betreft meegenomen, ook bijvoorbeeld het verenigingsleven. Je kent die uitdrukking wel: ‘It takes a village to raise a child’. Dat is écht zo. Wij willen ieder kind de kans geven om kennis te maken met alles wat Schijndel te bieden heeft.” En dat is heel wat: “In Schijndel valt zó veel te ontdekken”, zegt Tessa van Zadelhoff. “Laten we hier samen zo goed mogelijk gebruik van maken!”

Heb je zelf ideeën over het door-ontwikkelen van deze concepten? Wil je het verschil maken in klaslokaal Schijndel of er een bijdrage aan leveren? Neem contact op met ONS via info@schijndelsnetwerk.nl.

Schijndels Netwerk Let's play

Colofon
Tekst: DeMooiSchijndelKrant
Foto: DeMooiSchijndelKrant
Ook in deze rubriek?
Mail naar info@schijndelsnetwerk.nl