Visieoverleg

Een overleg dat we vanaf 2018 op de agenda hebben staan is een visieoverleg in de eerste maanden van het jaar. Een overleg met het bestuur van ONS, oud voorzitters van SNO en OCS en een selecte groep leden. In totaal een twintigtal mensen. In dit overleg willen we praten over de visie voor onze vereniging. Over de mogelijkheden voor de toekomst, over hoe we leren van het verleden en om samen de speerpunten vast te stellen waar wij als bestuur onze aandacht op zullen richten. Op dinsdag 12 februari 2019 vanaf 19.30 uur is deze bijeenkomst bij Restaurant Noot.

De agenda voor dit visieoverleg:

  • De activiteiten van ONS voor 2019
  • Het ledenbestand van ONS
  • De speerpunten van ONS en POM
  • Het functioneren van POM en de terugkoppeling daarover