POM & Gemeente Meierijstad

Bijna 2 jaar na de oprichting van het Platform Ondernemend Meierijstad en het ontstaan van de gemeente Meierijstad, willen wij u gezamenlijk informeren over een aantal speerpunten en ontwikkelingen die relevant zijn voor ondernemers in de gemeente Meierijstad. Hiervoor organiseren wij een bijeenkomst op dinsdagavond 6 november, aanvang 19.30 uur in het Bestuurscentrum van de gemeente Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1, Sint-Oedenrode.

Na een plenaire aftrap willen wij alle aanwezigen de mogelijkheid bieden om in twee deelsessies kennis te nemen van ontwikkelingen, de gemaakte en te maken keuzes, onze dienstverlening, uw mening te geven en gezamenlijk te kijken hoe acties en activiteiten een vervolg krijgen. Het inhoudelijke deel van de avond zal uiterlijk 22.00 uur worden afgesloten, waarna een netwerkborrel wordt aangeboden.

Onderstaand de deelsessies met een korte toelichting. De sessies zullen worden begeleid door bestuurders en medewerkers van zowel POM als gemeente Meierijstad.

Bijeenkomst

Datum:  dinsdag 6 november 2018
Tijd:  19:30 tot 23:00 uur
Locatie:  Bestuurscentrum, Burgemeester Wernerplein 1, Sint-Oedenrode
Aanmelding:  op uitnodiging via SNO of POM

Resultaat

Op de website van POM staat een overzicht van de resultaten van deze avond. Je vindt de pagina via deze link.

1. Bedrijfshuisvesting

De gemeente inventariseert momenteel het functioneren van de bedrijventerreinen, de behoefte bij bedrijven aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen, de gewenste vorm van huisvesting en mogelijke uitbreidingslocaties. Keuzes gericht op de toekomst waar bedrijfsleven en gemeente samen in op trekken. Tijdens deze workshop worden de huidige inzichten besproken en is ook ruimte om in te gaan op procedures en de gemeentelijke dienstverlening in het kader van (nieuw)bouwplannen, etc. We vernemen graag uw input!

2. Citymarketing (profilering)

De gemeente Meierijstad is als fusiegemeente met 13 kernen op zoek naar een nieuwe identiteit. Wat bindt inwoners, verenigingen, ondernemers, etc.? Hoe kunnen we daar eenheid in wat moet de totale gemeenschap naar buiten toe uitstralen om daar ook iets uit te halen. Praat mee en geef richting aan de ‘branding’ van Meierijstad!

3. Energiebesparing en -verduurzaming (MVA / duurzaam ondernemen)

Energiebesparing en verduurzaming van energieverbruik heeft meerdere voordelen; enerzijds de voordelen voor het milieu, maar anderzijds kunnen ondernemers door de juiste maatregelen te nemen ook forse besparingen realiseren en dus de opbrengsten verhogen. De gemeente, de Rabobank en het POM hebben gezamenlijk de Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM) opgezet om ondernemers te inspireren om en aan te zetten tot energiebesparings- en -verduurzamingsmaatregelen. We laten u zien dat het echt ERgens OM gaat.

4. Mobiliteit (bereikbaarheid & mobiliteit):

Bereikbaarheid wordt niet alleen beinvloed door veel, weinig of nieuwe infrastructuur. Andere vormen van reizen – mobiliteit – kunnen ook zorgen voor een betere bereikbaarheid. Alternatieven voor het gebruik van de privé-auto voor woon-/werkverkeer zijn bijvoorbeeld de fiets, de E-bike, Openbaar Vervoer, de Pick-E, (elektrische) deelauto’s, etc. Gezamenlijk verkennen we in deze workshop de kansen, mogelijkheden en behoeften voor werkgevers en werknemers.

5. N279 en bedrijventerreinontsluitingen (bereikbaarheid & mobiliteit)

De bereikbaarheid voor werkgevers, werknemers en inwoners van de gemeente is van groot belang. Om toekomstbestendige oplossingen en mogelijkheden te realiseren zullen keuzes gemaakt moeten worden: deeloplossingen of een integrale aanpak. We nemen u graag mee in de actuele stand van zaken en zijn benieuwd naar uw visie op het vervolg.

6. Ondermijning (veiligheid)

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, leidt tot verminderde veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. Tijdens deze sessie geven we u praktische tips en inzichten waardoor u signalen kunt herkennen, de nadelige gevolgen van ondermijning voor kunt zijn en ook hoe u signalen (anoniem) door kunt geven.

7. Onderwijs en Arbeidsmarkt

Hoe ziet de arbeidsmarkt in Meierijstad er uit over 10 jaar? Kan het bedrijfsleven nog aan voldoende personeel komen? En op welke wijze moet het onderwijs hierop inspelen? Vragen waar het onderwijs, de overheid en ondernemers geprobeerd hebben om gezamenlijk antwoorden op te bedenken. Deze willen we graag met u delen, maar vooral willen we ook van u horen hoe u hier tegen aan kijkt en wat er volgens u moet gebeuren.

8. Starters (stimuleren ondernemerschap)

Voor een gezond vestigingsklimaat, innovatie van bedrijvigheid, inspiratie en voor de koppeling met ondernemerservaring is een match van starters in combinatie met ervaren ondernemers van groot belang. De gemeente en het POM gaan samen met de Rabobank startende ondernemers ondersteunen. Dit biedt zowel kansen voor starters als voor ervaren ondernemers. We nemen u in deze workshop mee in de opzet en de plannen.