Duurzaam ondernemen

Deze bijeenkomst staat in het teken van duurzame energie, circulaire economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hier zullen 3 sprekers, te weten; Bert Blom van Mars Nederland, Joan Hanegraaf van Oerlemans Plackaging b.v. en Michel Schuurman van MVO Nederland, u meenemen en hun kennis en ervaringen hierin met u delen.

19.30 uur:

Ontvangst met koffie en thee

19.45 uur:

Welkomstwoord door voorzitter van het POM, Maddy Goossens

19.55 uur:

Spreker: Bert Blom van Mars Nederland
Bert Blom is manager duurzaamheid voor Mars voor alle Mars-fabrieken in Europa. Mars heeft als familiebedrijf de ambitie om in 2040 volledig duurzaam te zijn, via het programma  ‘Sustainable in a Generation’.

20.25 uur:

Spreker: Joan Hanegraaf van Oerlemans Packaging B.V.
Joan Hanegraaf is Managing Director (DGA) Oerlemans Packaging B.V.. Oerlemans produceert duurzaam, MVO (ISO 26000), biobased en hebben een eigen regenereerlijn.

20.45 uur:

Pauze

21.00 uur:

Spreker: Michel Schuurman van MVO Nederland
Michel Schuurman is Sr. Programmamanager Planet bij MVO Nederland. Zijn primaire aandachtsgebieden zijn realisatie van de Circulaire Economie, klimaatverandering (mitigatie en adaptatie) en biodiversiteit. Michel’s aanpak richt zich voornamelijk op het ‘omdenken’ van het losgekoppelde begrip ‘milieu’ naar het besef dat People, Planet en Profit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door een goede integratie in de bedrijfsstrategie en -ontwikkeling ontstaan hierdoor veel kansen voor meervoudige waardecreatie. En dat maakt een organisatie echt toekomstbestendig.

21.45 uur:

Afsluiting met aansluitend een borrel

CHV Noordkade

Dinsdag 31 oktober 2017

19.30 tot 22.30 uur

Verlengde Noordkade 10-12, Veghel