Algemene ledenvergadering

Het bestuur van het Schijndels Netwerk voor Ondernemers nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Na de pauze is Bob Hutten, eigenaar van Hutten Catering uit Veghel, onze gastspreker. Wij zijn vereerd dat hij bij ons te gast is om ons mee te nemen in zijn boeiende verhaal over ambitie, visie en geluk. Bob is puur, eerlijk en authentiek. Hij volgt zijn hart, is maatschappelijk gedreven en gepassioneerd met een duidelijke visie. Hutten wil ook met de Verspillingsfabriek in Veghel op grote schaal antwoord geven op de voedselverspilling. Kortom, kom inspiratie tanken tijdens de ALV!!

19.00 uur:

Ontvangst

19.30 uur:

Jaarlijkse algemene ledenvergadering

20.00 uur:

Pauze

20.30 uur:

Presentatie door Bob Hutten

21.30 uur:

Napraten met borrel

23.00 uur:

Afsluiting

ALV

Donderdag 16 maart 2017

19:30 tot 22:30 uur

Het Goeie Leven, Vlagheide 8B

ALV Agenda
 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 maart 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel verslag 2016
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Begroting 2017
 9. Bestuurswisseling: volgens het rooster van aftreden is aftredend en niet herbenoembaar Janneke Alkema. Bestuurslid Willem Haasbroek heeft besloten om zijn aflopende bestuursperiode voor 1 jaar te verlengen.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting