Algemene ledenvergadering

Het bestuur van het Schijndels Netwerk voor Ondernemers nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

19.00 uur:

Ontvangst

19.30 uur:

Algemene ledenvergadering

20.00 uur:

Pauze

20.30 uur:

Korte presentaties door SNO-leden:

 • Frans van Hooft, van Hooft Schijndel
 • Mirjam Konijnenberg, Reismaatwerk
 • Hans van de Steen, Avivia
 • Wahan Grigorjanc, Mima Schoenmakerij
 • Pedro van de Ven, Carpet Making

21.30 uur:

Napraten met borrel

23.00 uur:

Afsluiting

Café Zaal de HeerenMeester

Donderdag 8 maart 2018

19.30 tot 22:30 uur

Boschweg 120, Schijndel

ALV Agenda
 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 16 maart 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel verslag 2017
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Begroting 2018
 9. Bestuurswisseling
 10. Rondvraag
 11. Sluiting