Skip to main content

Beveiliging Duin

By 26 juni 2023september 12th, 2023Nieuws

Beveiliging Duin

We hebben je nodig!

Je denkt er misschien niet altijd bij na, maar een veilige bedrijfsomgeving is van groot belang. Zonder een veilige omgeving kunnen wij niet succesvol ondernemen! Op bedrijventerrein Duin is dat gelukkig ook vrijwel vanzelfsprekend: het behoort tot de veiligste bedrijventerreinen. Alle ondernemers, medewerkers, toeleveranciers én bezoekers profiteren hiervan.

Samen houden we Duin veilig

Een veilige omgeving ontstaat echter niet vanzelf. Deze wordt op bedrijventerrein Duin al lange tijd gerealiseerd door collectieve beveiliging in de openbare ruimte. Met camerabeveiliging, kentekenregistratie en zichtbare surveillance. En door samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer om overlast en criminaliteit aan te pakken en onderhoud en beheer goed te verzorgen.

De criminaliteitscijfers zijn hierdoor ontzettend laag. Dat is niet alleen prettig, het is ook financieel aantrekkelijk(er), want er worden mooie kortingen  verleend op verzekeringspremies voor panden en inventaris. En daar zijn we blij mee!

Het is '5 voor 12'

Helaas loopt ons huidige veiligheidsniveau gevaar. De collectieve beveiliging leidt namelijk tot een lastige financiële situatie. Dat komt doordat de kosten voor de collectieve beveiliging momenteel betaald worden door een groep van ongeveer 50 ondernemers op bedrijventerrein Duin. Lang niet alle ondernemers doen dus mee. Om de criminaliteitscijfers laag te houden, zal blijvend geïnvesteerd moeten worden in de collectieve beveiliging, door veel meer ondernemers dan nu het geval is! Zonder aansluiting van meer ondernemers bestaat er een groot risico dat we de activiteiten de komende jaren af moeten bouwen of zelfs moeten beëindigen. Met alle gevolgen van dien.

Meebetalen aan collectieve beveiliging

Daarom zijn wij met Ondernemers Netwerk Schijndel (ONS) voornemens een ‘investeringsfonds’ in te voeren. Dat wil zeggen dat alle ondernemers op DUIN verplicht financieel gaan bijdragen aan de collectieve beveiliging. Op die manier kunnen we het systeem behouden, en ook verbeteren met nieuwe innovaties en slimme techniek. Via invoering van een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) gaan wij naar 100% deelname en worden de kosten voor de collectieve beveiliging gedragen door alle ondernemers op Duin. De kosten worden berekend op basis van de WOZ waarde van je pand en variëren van nog geen € 20 per maand tot maximaal € 50 per maand per ondernemer per pand.

Kunnen we op je rekenen?

Wij zijn enthousiast over de BIZ! We denken dat het een eerlijk en gedegen systeem is om onze collectieve veiligheid te garanderen voor de toekomst. Als ONS doen wij namens de collega ondernemers op DUIN de oproep om dit initiatief te ondersteunen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit nog vragen oproept. Daarom organiseren wij een informatiebijeenkomst over de Bedrijven InvesteringsZone op dinsdag 4 juli. Hiervoor nodigen we je van harte uit!

Bedrijventerrein Duin

Bijeenkomst

Datum:  dinsdag 4 juli 2023
Tijd:  17.30 tot 18.45 uur
Locatie:  Angro
Adres:  Lorentzweg 6 in Schijndel
Aanmelding:  voor ondernemers op de Duin