Skip to main content

ALV 2020

By 10 november 2020januari 13th, 2022Verslagen

ALV 2020

Alternatieve Leden Verantwoording

Als ondernemersvereniging brengen we mensen samen. We zoeken de verbinding met overheid en onderwijs, maar ook tussen ondernemers onderling. In een jaar als 2020, waarin we elkaar fysiek niet (in grote groepen) mochten ontmoeten, was en is het voor ons bijzonder moeilijk om deze kerntaken uit te voeren.

Ook onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hebben we vanwege alle maatregelen niet door kunnen laten gaan. Hoewel we op meerdere momenten geprobeerd hebben om deze op een passende en veilige manier te organiseren, bleek dit op het betreffende moment steeds een onhaalbare kaart. Omdat wij jullie toch graag op de hoogte houden, nemen we jullie mee op verschillende belangrijke speerpunten binnen ONS.

Een belangrijke kanttekening hierbij: normaal gesproken vindt de ALV plaats in het voorjaar, en biedt deze een terugblik op het jaar ervoor. In dit geval zou dat dus 2019 zijn. We leven nu echter in een andere werkelijkheid, en 2019 lijkt mede daardoor ontzettend ver weg. We vinden het daarom niet meer relevant om alle informatie uit het jaar 2019 tot in detail te behandelen. Wel willen we jullie laten weten waar wij de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest en waar we staan als ONS.

Dat doen we met korte online verslagen met betrekking tot de volgende thema’s:

  • Financiën
  • Activiteiten
  • Duurzaamheid
  • Bedrijfshuisvesting
  • Beveiliging
  • Bereikbaarheid & mobiliteit

Ieder thema wordt toegelicht door degene die hier binnen het bestuur van ONS contactpersoon voor is. Is er een thema dat je bijzonder aanspreekt en waarover je wel in gesprek zou willen gaan met ons? Klik door op het thema van je keuze en vul het formulier op die pagina in. Wij zorgen voor een veilige setting om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van ONS,
Berry, Willem, Robin, Frans en Tom

ONS Algemene ledenvergadering
ALV 2020
10 november 2020

Financiën

Terug naar ALV 2020 We zijn een gezonde ondernemersvereniging. In 2019 hebben we een resultaat gerealiseerd van € 1.229,-- negatief. Dit past binnen het (eerder genomen) besluit om wat te willen interen op onze ruime reserves. Dit resultaat en de bijbehorende financiële administratie is namens de leden gecontroleerd door de kascontrole-commissie, die bestaat uit onze leden Eric Serrarens en Jeroen…
ONS - Willem Wouters
ALV 2020
10 november 2020

Activiteiten

Terug naar ALV 2020 2020 is een vreemd jaar. Een jaar waarin er weinig ruimte was om elkaar fysiek te ontmoeten. Van het programma dat we zo enthousiast opgesteld hadden, moesten we helaas grotendeels afwijken. De nieuwjaarsreceptie met de andere ondernemersverenigingen van POM, in Erp op 14 januari, is de enige reguliere activiteit, die we dit jaar hebben kunnen organiseren.…
ONS - Berry van der Velden
ALV 2020
10 november 2020

Duurzaamheid, onderwijs & arbeidsmarkt

Terug naar ALV 2020 Een optimaal ondernemersklimaat creëren met een goede balans tussen werken, wonen en leven in onze gemeente. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van ONS. Hiermee realiseren we welzijn en welvaart voor iedereen: ondernemers, werknemers en de andere inwoners van Schijndel. Om dit te kunnen bereiken, focussen we op een aantal speerpunten, waaronder duurzaamheid en onderwijs…
ONS - Robin Geerts
ALV 2020
10 november 2020

Bedrijfshuisvesting

Terug naar ALV 2020 Bedrijfshuisvesting is voor sommige ondernemers een zeer actueel punt. Door de sterke groei in de afgelopen jaren, zijn sommige bedrijven letterlijk en figuurlijk de grenzen van hun huisvesting tegengekomen. Op dit moment is de vraag naar nieuwe bouwpercelen, met name op De Duin, groot. De bedrijventerreinen in Schijndel zitten vol, maar als ondernemers willen we door.…
ONS - Frans van Hooft
ALV 2020
10 november 2020

Beveiliging

Terug naar ALV 2020 Een veilige werk- en leefomgeving voor jezelf, je medewerkers en je gezin is een eerste voorwaarde voor prettig wonen, werken en ondernemen. Bij ONS is veiligheid dan ook één van de speerpunten. Daarom houden we je graag op de hoogte over de actuele stand van zaken op dit gebied.Op zowel De Duin als de Rooiseheide is…
ONS - Tom Dissel
ALV 2020
10 november 2020

Bereikbaarheid & Mobiliteit

Terug naar ALV 2020 Voor de meeste ondernemers is het belangrijk dat klanten, medewerkers en leveranciers op een veilige en gemakkelijke manier hun bedrijf kunnen bereiken. Infrastructuur, bereikbaarheid en mobiliteit zijn dan ook belangrijke punten binnen ONS. We buigen ons daarom regelmatig over de huidige verkeerssituatie(s) rondom Schijndel, maar ook vooral over de vraag wat we kunnen verbeteren om Schijndel…