Skip to main content

Financiën

By 10 november 2020ALV 2020

ALV 2020

Financiën en resultaat 2019

We zijn een gezonde ondernemersvereniging. In 2019 hebben we een resultaat gerealiseerd van € 1.229,– negatief. Dit past binnen het (eerder genomen) besluit om wat te willen interen op onze ruime reserves. Dit resultaat en de bijbehorende financiële administratie is namens de leden gecontroleerd door de kascontrole-commissie, die bestaat uit onze leden Eric Serrarens en Jeroen Bestebreurtje. Zij hebben hun goedkeuring gegeven. Indien gewenst kun je als lid van ONS inzage krijgen in de jaarrekening 2019. Neem hiervoor even contact met mij op.

Uitgaven in 2020

In 2020 hadden we uiteraard heel wat mooie activiteiten voor jullie op het programma staan: van Paaspop Business Event tot het ONS Dinner Schijndel-event, van het Koningsweekend tot de zomer-BBQ bij Het Goeie Leven. Helaas hebben we deze (en andere) activiteiten vanwege corona af moeten lasten. Daarnaast verwachten we dat ook de eindejaarsborrel dit jaar niet door zal kunnen gaan.

Toch hebben we in 2020 niet stil gezeten. Zo hebben we alternatieve activiteiten ontplooid als de Online Talkshow Meierijstad en de Blind Lunches. Ook hebben we meer geïnvesteerd in het houden van contact en zicht op elkaar. Dit uitte zich onder andere in de ontwikkeling van de ONS Ledenverhalen. Deze zijn goed gelezen en werden door de leden erg gewaardeerd. We hebben daarnaast onze sociale verantwoordelijkheid willen nemen door de horeca in Schijndel te steunen via de aanschaf van lunchbonnen. Deze gebruikten we vervolgens voor een gratis Blind Lunch voor de ONS-leden.

Maken we hiervan nu de balans op, dan zien we dat de kosten in 2020 lager zijn dan begroot in het oorspronkelijke programma. Het doel dat we hadden, in 2020 nog iets verder interen op onze reserves, hebben we hiermee niet bereikt.

Contributie 2021

In 2021 gaan we dan ook verder met ‘verantwoord interen’. Daarom hebben we er als bestuur voor gekozen om in 2021 geen contributie te heffen voor leden die in 2020 al lid waren. Ook blijven we ons flexibel richten op activiteiten die in deze tijd wél kunnen plaatsvinden.

Robin Geerts
Penningmeester

Reageren?

Heb je vragen over de financiën van ONS? Geef dit dan op deze pagina even aan. We plannen dan een (veilig) gesprek om met elkaar van gedachten te wisselen.