Skip to main content

Duurzaamheid, onderwijs & arbeidsmarkt

By 10 november 2020ALV 2020

ALV 2020

Duurzaamheid, onderwijs & arbeidsmarkt

Een optimaal ondernemersklimaat creëren met een goede balans tussen werken, wonen en leven in onze gemeente. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van ONS. Hiermee realiseren we welzijn en welvaart voor iedereen: ondernemers, werknemers en de andere inwoners van Schijndel. Om dit te kunnen bereiken, focussen we op een aantal speerpunten, waaronder duurzaamheid en onderwijs & arbeidsmarkt.

ONS - Berry van der Velden

Veilig, gezond en ‘futureproof’: duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. In de Klimaatwet is opgenomen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Ambities die bijdragen aan een prettigere, gezondere leefomgeving voor ons en de volgende generaties. Om dit te kunnen realiseren, zetten we met ONS in op een breed pakket aan duurzame maatregelen. Van energiebesparing tot duurzame energieopwekking (zonnepanelen op daken, zonnevelden en windmolens), en van nieuwe technologieën en toepassingen tot het delen van ‘best practices’. Ook het realiseren van klimaatbestendige bedrijventerreinen, waardoor wateroverlast en hittestress beperkt worden, behoort tot onze activiteiten. Bovendien trekken we met betrekking tot dit thema steeds meer samen op met een breed scala aan andere organisaties, zodat we een grotere impact kunnen creëren.

Een leven lang ontwikkelen: onderwijs & arbeidsmarkt

Goede mensen maken het verschil. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat het onderwijs in onze omgeving aansluit op de behoeftes van het bedrijfsleven. Samenwerking met het onderwijs is voor ONS dan ook van groot belang. We zoeken deze samenwerking in onder andere gastlessen, bedrijfsbezoeken, gerichte praktijkopdrachten en de inzet van ‘hybride’ docenten. Op die manier maken jongeren vroegtijdig kennis met de bedrijven in onze regio. Daarnaast zijn we als ONS nauw betrokken bij Let’s Play: een plek waar kinderen in het basisonderwijs ontdekkend leren. Al op heel jonge leeftijd komen kinderen hier in aanraking met verschillende beroepen en leren zij wat de inhoud hiervan is. Zij maken kennis met onze leden en raken vertrouwd met wie we zijn en wat we doen. Zo werken we aan de medewerkers van de toekomst!

Technologische ontwikkelingen en het gebruik van data spelen hierin een belangrijke rol.

Ook voor volwassenen zijn er in onze gemeente mogelijkheden om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Zo zet POM samen met regionale en sectorale organisaties een traineeprogramma op voor net afgestudeerde hoogopgeleide jongeren. Daarnaast stimuleren we bedrijven om bewust te investeren in de groei van hun medewerkers. Dat geldt niet alleen voor ‘reguliere’ medewerkers, maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn er voor hen voldoende kansen op werk, en dat willen we uiteraard graag zo houden.

Berry van der Velden
Voorzitter ONS

Reageren?

Heb je vragen of ideeën op het gebied van duurzaamheid, onderwijs of arbeidsmarkt? Of wil je in gesprek met ons over dit thema? Geef dit dan op deze pagina even aan. We plannen dan een (veilig) gesprek om met elkaar van gedachten te wisselen.