Skip to main content

Bedrijfshuisvesting

By 10 november 2020ALV 2020

ALV 2020

Bedrijfshuisvesting

Bedrijfshuisvesting is voor sommige ondernemers een zeer actueel punt. Door de sterke groei in de afgelopen jaren, zijn sommige bedrijven letterlijk en figuurlijk de grenzen van hun huisvesting tegengekomen. Op dit moment is de vraag naar nieuwe bouwpercelen, met name op De Duin, groot. De bedrijventerreinen in Schijndel zitten vol, maar als ondernemers willen we door.

Op de locatie Duin – Vlagheide/Nobelweg is nog een stuk grond beschikbaar, maar dit is nog in ontwikkeling. Op dit moment is er zoveel vraag, dat dit stuk grond bij wijze van spreken dezelfde dag nog verkocht wordt, op het moment dat het in de verkoop komt. Het is dan ook duidelijk, dat de situatie voor sommige ondernemers nijpend begint te worden.

ONS - Robin Geerts

Laat je stem horen

Als ONS maken we ons hard voor een goede bedrijfshuisvesting voor onze leden. Daarom is het belangrijk dat de situatie helder in kaart gebracht wordt. Op die manier kunnen we samen de urgentie van dit thema zichtbaar maken en kan de gemeente hier, vanuit haar doelstelling om vraaggestuurd te ontwikkelen, actie op ondernemen. Daarom vragen we jullie om je stem te laten horen. Dat kun je doen via een enquête die de gemeente binnenkort verstuurt. Deze enquête zal naar verwachting half november verstuurd worden, en dient om de (actuele) vraag naar bedrijfshuisvesting collectief aantoonbaar te maken. Vul deze enquête dus in, dan kunnen wij, samen met de gemeente, hier verdere stappen op ondernemen.

De enquête wordt ontwikkeld door adviesbureau STEC en wordt zowel per post als digitaal gestuurd. Half december sluit de enquête, zodat men in Q1 2021 een sluitend beeld verwacht te hebben.

Robin Geerts
Penningmeester & bedrijfshuisvesting

Reageren?

Wil je met ons in gesprek over het thema bedrijfshuisvesting? Geef dit dan op deze pagina even aan. We plannen dan een (veilig) gesprek om met elkaar van gedachten te wisselen.